Dịch vụ Facebook

Hơn 90 triệu người Việt Nam thì đã có khoảng hơn 60% đều sử dụng facebook. Mỗi ngày có hàng triệu lượt vào Facebook với các mục đích khác nhau, một số sử dụng để lướt xem tin tức, giao lưu với bạn bè và chia sẻ những video hay, và...
4 | ★ 229